• Kono kōsu o kanryō shitara, kokowokurikku shite torēningu o kakuninshitekudasai: